Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

letmegatherwits
letmegatherwits
2083 d15c
Reposted fromverronique verronique viajustonebullet justonebullet

October 01 2019

letmegatherwits
6369 9881
Reposted frominto-black into-black viamefir mefir
letmegatherwits
1193 8014
Reposted fromikhakima ikhakima viafreeway freeway
letmegatherwits
4530 f459
Reposted frommangoe mangoe viaHypothermia Hypothermia
letmegatherwits
7339 9ee8
Reposted fromursa-major ursa-major viagreenhazel greenhazel
letmegatherwits
7994 31d5
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagreywolf greywolf
letmegatherwits
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianivea nivea
letmegatherwits
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viajustonebullet justonebullet

September 26 2019

Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viaeternaljourney eternaljourney

September 19 2019

letmegatherwits
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione

September 14 2019

letmegatherwits
7259 674a
Reposted fromcontigo contigo viaeternaljourney eternaljourney

September 08 2019

letmegatherwits
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
letmegatherwits

September 03 2019

letmegatherwits
3816 44b8
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
2240 5d1f

August 21 2019

letmegatherwits
W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso

August 13 2019

letmegatherwits
im starsi się staniecie, tym bardziej będziecie potrzebować kogoś, kto znał Was, kiedy byliście młodzi.
Reposted fromupinthesky upinthesky vialetmego letmego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl