Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

letmegatherwits
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
letmegatherwits
Reposted fromgruetze gruetze viaeternaljourney eternaljourney

November 01 2018

letmegatherwits
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
3160 b8c0
BĄDŹ!
letmegatherwits
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney

October 13 2018

letmegatherwits
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
letmegatherwits

Na samą myśl, że muszę kimś zos­tać, ogar­niał mnie nie tyl­ko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zos­tanę praw­ni­kiem, rad­nym, inżynierem czy czymś ta­kim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w struk­turę rodzinną. Codzien­nie będę chodził do pra­cy i wra­cał. Niemożli­wa sprawa. 


— Charles Bukowski
Reposted fromdusix dusix viaeternaljourney eternaljourney

October 12 2018

letmegatherwits
#Emily
Reposted frompffft pffft viaeternaljourney eternaljourney

September 15 2018

letmegatherwits
Wy, młodzi, myślicie, że każdy z was jest pępkiem świata, że każdy wasz problem to wojna światowa. Że wszystko się kręci dookoła tych waszych problemów. Jesteście jak zabawki na korbkę. Nakręcane samochodziki. Takie samochodziki zasuwają ile wlezie, przed siebie, ale wystarczy jedno małe wybrzuszenie w podłodze, jedna mała nierówność, aby się wywaliły. I po zabawie. I cześć. I tak sobie myślę, że gdybyście wzięli całą te siłę, którą zużywacie na to zapieprzanie, na to przejmowanie się, na pierdolenie o tym przejmowaniu się na prawo i lewo, na to całe hałasowanie, to może nawet byście coś stworzyli, może nawet byście coś wymyślili. Nie wiem co. Nie pytajcie mnie co. Ale co innego niż to, co jest teraz.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
letmegatherwits
4014 41ba
Reposted from1985 1985 viaeternaljourney eternaljourney

September 13 2018

letmegatherwits
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
letmegatherwits
letmegatherwits
3732 5887
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
3745 4141
Reposted fromkreatura kreatura viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeszczenie jeszczenie

August 21 2018

letmegatherwits
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaeternaljourney eternaljourney

August 19 2018

6592 0be1
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl