Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

letmegatherwits
1415 0d14
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianutt nutt
letmegatherwits
“Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.”
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianutt nutt
letmegatherwits
6510 e3bb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianutt nutt
letmegatherwits
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema vianutt nutt

July 06 2019

letmegatherwits
Reposted fromFlau Flau viaovtza ovtza
6981 0c0e
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
letmegatherwits

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

letmegatherwits

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć

July 04 2019

letmegatherwits

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.


— Steve Maraboli
Reposted fromlovvie lovvie vianotyourstrawberry notyourstrawberry
letmegatherwits
letmegatherwits
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
letmegatherwits
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
letmegatherwits
1347 1877
letmegatherwits
I want to be alone and I want people to notice me — both at the same time.
— Thom Yorke
Reposted fromcarly carly vianotyourstrawberry notyourstrawberry
letmegatherwits

July 01 2019

letmegatherwits
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaeternaljourney eternaljourney

June 11 2019

letmegatherwits
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

June 02 2019

letmegatherwits
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl