Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

letmegatherwits
8092 6043
Reposted fromjalu jalu viasininen sininen

May 04 2019

letmegatherwits
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby

May 01 2019

letmegatherwits
9843 47a1
Reposted fromyouuung youuung viaeternaljourney eternaljourney

April 28 2019

letmegatherwits
Jeżeli się źle czujesz, sprawdź czy nie masz bałaganu. Otoczenie wpływa na samopoczucie. Porządek czasem działa kojąco, a i przy okazji coś co się zgubiło, być może się znajdzie.. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney

March 02 2019

letmegatherwits
letmegatherwits
6122 7276
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

February 26 2019

letmegatherwits
2802 3eca
Reposted fromfungi fungi viaeternaljourney eternaljourney

February 24 2019

letmegatherwits
3028 28d0
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney

February 23 2019

2087 910b
letmegatherwits
5749 78b8
letmegatherwits
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew

February 15 2019

letmegatherwits
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaeternaljourney eternaljourney

January 30 2019

letmegatherwits
Tak wiele nauczyłaś mnie w ciągu ostatnich lat. By nigdy się nie poddawać. By kochać kogoś, kto jest tego wart, ze wszystkimi jego wadami. Ale nauczyłaś mnie również jednej rzeczy, której teraz najbardziej potrzebuję - gdy życie powala cię na ziemię, wstań i rozejrzyj się za jedną pozytywną rzeczą, bo zawsze jakaś będzie. I trzymaj się tej dobrej rzeczy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute

January 17 2019

letmegatherwits
0180 98c7
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney

January 11 2019

letmegatherwits
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
letmegatherwits
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
letmegatherwits
letmegatherwits
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl